torsdag, november 03, 2016

Liberalismen är en hatt

"Stephan Arkadjevitj tog fram och läste en liberal tidning, den var inte radikal utan förfäktade majoritetens åsikter. Och trots att vetenskap, konst och politik inte intresserade honom nämnvärt, omfattade han ståndaktigt de åsikter som omfattades av majoriteten och av hans tidning, och han ändrade dem bara när majoriteten ändrade dem – eller rättare sagt, han ändrade dem inte, de ändrades av sig själva omärkligt inom honom.

Stephan Arkadjevitj hade lika lite valt sin politiska uppfattning eller sina åsikter – hans politiska uppfattning och hans åsikter hade kommit till honom av sig själva – som han valde sina hattar eller rockar; han bar helt enkelt sådana som andra bar. Och det var lika oundgängligt för honom som sällskapsmänniska att ha åsikter – han hade under mogen ålder utvecklat ett ordinärt behov av en viss grad av intellektuell aktivitet – som det var att ha en hatt. Att han föredrog liberala åsikter framför konservativa, vilka även de omfattades av många i hans krets, berodde inte på att han ansåg liberalismen rationellare utan på att den närmare överensstämde med hans livsföring…

På så vis hade liberalismen blivit en vana hos Stephan Arkadjevitj, och han tyckte om sin tidning av samma skäl som han tyckte om middagscigarren: därför att den spred en lätt dimma i hans hjärna."

Stycket kommer från Leo Tolstojs roman Anna Karenina men citerad ur David Riesmans bok Den ensamma massan, Arkiv förlag, (s.64-65) översatt av Ulrich Hertz och Gunnar Sandin. (Jag hade användning av Stephan Arkadjevitj när jag skrev Informationskriget om Iran.)

Inga kommentarer: