fredag, november 04, 2016

Lögner som inte är lögn

En lögn som inte skadar en själv eller den man talar med är det en lögn? Den franske filosofen Jean Jacques Rousseau tyckte inte det. Det är inte värre än att tiga om sanningen. Så länge man inte är skyldig någon sanning behöver osanningen inte vara lögn. Han liknar det vid att ge falska mynt till någon man inte står i skuld till: ”man lurar då visserligen mannen men man stjäl inget från honom”. (1.)

Jag kom att tänka på Rousseau när efter att ha läst den kristdemokratiske EU-parlamentarikern Lars Adaktussons angrepp på FN, Unesco och den svenska regeringen i BT. Adaktusson anklagar Unesco för att ägna sig åt historieförfalskning och förneka kopplingen mellan judendomen och Jerusalem (”Dags att sätta stopp för Israelfientligheten”). Ändå står det redan på första sidan av dokumentet att Jerusalem är viktig för alla tre monoteistiska religioner.

Men Adaktusson är inte skyldig svenska läsare någon sanning. Gud har gett Israel till judarna. Det står ju så i gamla testamentet. Men eftersom de flesta svenskar idag inte ser bibeln som en auktoritet använder Adaktusson, och andra israelvänner, ord som demokrati och antisemitism. Huruvida det finns någon sanning i anklagelserna är oviktigt eftersom det egentligen inte beror oss: det handlar om det judiska folkets förhålland till Gud.

Den resolution Adaktusson kritiserar är inte märklig. Den efterlyser en återgång till de förhållanden som rådde fram till september 2000 då en arabisk stiftelse administrerade al-Aqsa moskén. Man skriver också att det är angeläget att Unesco återigen ska kunna bevaka de historiska delarna av det ockuperade östra Jerusalem.

Det är ett faktum att Israel bryter mot internationell lag på de ockuperade områden. Sextiotusen amerikanska judar har slagit sig ner på ockuperade västbanken. Många judar anser att det också är en religiös plikt att ta över det ockuperade Östra Jerusalem. Men det är bara en världslig uppfattning, och därför tiger Adaktusson om det.

1. Citerad ur Jacques Derrida Histoire du Mensonge Prolégomènes, Galilée, 2012, s. 17.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vad kostar en Adatuktsson?