tisdag, november 01, 2016

Till hungerns försvar

"Hungern kommer att tämja de vildaste djur, den kommer att lära de mest fördärvade anständighet och hövlighet, lydnad och underkastelse. I allmänhet är det endast hunger som kan egga och sporra (de fattiga) till arbete; likväl har våra lagar sagt att de aldrig ska hungra. Lagarna har, detta måste erkännas, likaledes sagt att de ska tvingas att arbeta. Men det lagliga tvånget är förenat med mycket besvär, våld och oväsen; det skapar illvilja och kan aldrig bli till någon god och acceptabel nytta: medan däremot hungern inte bara är ett fredligt, tyst, oavlåtligt tryck utan också framkallar, som det mest naturliga motivet för flit och arbete, de kraftfullaste ansträngningar; och lägger, när den tillfredsställts genom någon annans frikostighet, den säkra och bestående grunden till välvilja och tacksamhet. Slaven måste tvingas att arbeta men den fria människan ska lämnas åt sin egen bedömning, och urskillning; hon ska skyddas i det fulla åtnjutandet av sin egendom, den må vara stor eller liten, och straffas när hon kränker sin grannes.”

Så skrev den brittiska geologen och läkaren Joseph Townsend (1739-1816), i sin bok A Dessertation on the Poor laws. Townsend ses som en föregångare till Thomas Malthus och hans tänkande påverkade både Charles Darwin och Adam Smith. Citatet är hämtat ur Karl Polanyis briljanta klassiker Den Stora omdaningen. Polanyis kommentar:

"Här fanns en ny utgångspunkt för statsvetenskapen. Genom att närma sig det mänskliga samhället från den djuriska sidan undvek Townsend den förment oundvikliga frågan om styrandets grundvalar och införde därmed ett nytt lagbegrepp i de mänskliga angelägenheternas sfär, begreppet naturlag."
(s. 155)

Karl Polanyi
Den stora omdaningen
Arkiv förlag, 2012 översatt av Sven-Erik Torhell

1 kommentar:

martin sa...

Det bästa med hungern är en ett hungrig aldrig sitter och skriver massa översittarpekoral.