onsdag, maj 31, 2017

The Art of Selling War


Den engelska versionen av Konsten att sälja krig, The Art of Selling War Propaganda from Cato to Nato finns nu på Kindle.

2 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Hur intresserar man engelskspråkliga förlag att översätta från svenska?

Pierre Gilly sa...

Ingen aning. Jag har inte ens försökt. Då får fråga min gamla klasskamrat Jan Wallentin som lyckades intressera utländska förlag för Strindbergs Stjärna redan innan den svenska versionen var färdig...

Det var så mycket som behövde ändras i den svenska upplagan (bland annat för att den skulle passa en anglosaxisk publik) att det var enklast att jag skrev om den direkt på engelska. Men den är korrekturläst av ett proffs, och några andra som har engelska som modersmål har godkänt.