torsdag, september 14, 2017

Rousseaus frihet

Jag har aldrig trott, att människans frihet bestod i att göra vad hon vill, men väl i att aldrig göra vad hon icke vill, och detta är den frihet, som jag alltid gjort anspråk på och ofta bevarat och genom vilken jag mest har varit till anstöt för mina samtida: ty vad dem beträffar, som är aktiva, bråkiga och äregiriga, som avskyr friheten hos andra och som icke bryr sig om någon frihet för sig själva, förutsatt att de understundom göra dem till viljes eller snarare att de dominerar de andras frihet, plåga de sig hela livet med att göra vad som bär dem emot och uraktlåta ingenting servilt för att kommendera.

Jean-Jacques Rousseau En enslig vandrares drömmerier, s. 124-125 (Ailos förlag)

Inga kommentarer: