torsdag, januari 18, 2018

Om den rasistiska antirasismen

Inlägg i Folket i Bilds pappersupplaga.(Och på nätupplagan...)

Inga kommentarer: