måndag, maj 21, 2018

"Det judiska problemet inför segermakterna"

”Man behöver inte längre betvivla, att Palestina kan mottaga miljoner judar utan men för en enda palestinsk arab, naturligtvis under förutsättning att landet bevattnas enligt moderna metoder.

(…)

Endast en mycket liten del av Palestinas arabiska befolkning har varit aktivt verksam i kampen mot judarna. Den stimulerades av de italienska fascisterna och de tyska nazisterna, vilkas saga nu är all, och av tre kategorier av sina landsmän: extrema nationalister av typ som i Tysklan rekryterade nazistpartiet, fanatiska präster och ej minst av effendis, stora feodalherrar, som härskar över utsugna, förslavade felleher, och som hata judarna, därför att de med dem följa moderna sociala idéer. Skulle dessa element också i framtiden ha makten i Palestina, finnes föga möjligheter till försoning mellan araber och sionister. ”

Hugo Valentin SvD 22/5 1945

Inga kommentarer: