onsdag, juni 13, 2018

Baron Lördag

Just nu är det mycket snack om tullar hit och dit men det finns ju andra faktorer som påverkar hur handeln ser ut. Trots att det är högkonjunktur i USA kommer det amerikanska federala budgetunderskottet att bli runt 860 miljarder dollar i år, vilket jag får till runt 4,5 procent av BNP. Nästa år förväntas underskottet bli ännu högre. Det beror på Trumps massiva skattesänkningar, och att han i stort sett godkänt alla sociala utgiftsprogram som demokraterna föreslagit.

Amerikanerna har valt att konsumera mer än de producerar och klagar sedan på att omvärlden förser dem allt de vill ha i utbyte mot gröna sedlar, obligationer och andra former av värdepapper. Förmodligen hade påverkan på handelsbalansen blivit något annorlunda om underskottet inte tillkommit genom att man sänkt skatten för höginkomsttagare, och i stället spenderat dem på infrastruktur eller de som har det sämst ställt. Låginkomsttagare konsumerar färre importvaror, men i det stora hela hade man ändå skapat ett stort underskott i handeln med omvärlden.

Om Sverige förvandlade sitt budgetöverskott till ett underskott på 4,5 procent av BNP skulle vi kunna sätta sprätt på runt 200 miljarder kronor extra per år. Det betyder, om jag hållit reda på alla nollor, 22 000 kronor extra per svensk man, kvinna och baby. Jag har svårt att se hur vi skulle kunna behålla ett överskott i bytesbalansen på 151 miljarder kronor (2017) om vi samtidigt spenderar ett par hundra miljarder kronor extra. Man kan ju inte både exportera en Volvo och använda den själv. Men vi kan ju alltid skylla på oschysta handelsregler.

Pappa Bush kallade Ronald Reagans tro på att massiva skattesänkningar skulle finansiera sig själva för Voodooekonomi. Idag har Baron Lördag, kyrkogårdens herre, en av dödsandarna i Voodoo, flyttat in i Vita Huset.

Bild: stulen av Samuel Carter.

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

En reflexion i marginalen: "Consumption" betyder vanligen konsumtion, men i mitt lexikon finns också betydelserna 'förstörelse', 'förtärande sjukdom (isht) lungsot'. Från det glada "shop 'til you drop' till samhällskroppens undergång.

Pierre Gilly sa...

Det ligger mycket i det. Inte minst när det gäller de där revbensspjällen jag åt igår...