torsdag, juni 14, 2018

Folkviljans problem

Trump har rätt skrev nyligen George Monbiot i The Guardian. Handelsavtal borde regelbundet omförhandlas av demokratiskt valda ledare. Det kan tyckas självklart men det är också problematiskt. Det är inte främst det att kapitalism och demokrati har svårt att samsas. Det problematiska är, som Jacques Ellul ofta påpekat, att det finns en konflikt mellan vårt teknologiska och teknokratiska samhälle och demokratin. Ett kärnkraftverk är inget man rimligtvis kan rösta om att ha eller avskaffa varje valår. Huruvida det drivs i vinstsyfte eller inte är mindre viktigt. Kärnkraftverk och handelsavtal är precis som sjukhus, tåglinjer, eller skolsystem, inget man rimligtvis kan skrota varje gång en ny regering tillträder. Enskilda punkter i handelsavtal kan visserligen revideras regelbundet, precis som man kan lägga till eller ta bort säkerhetssystem på befintliga kärnkraftverk, men det finns en konflikt mellan det teknokratiska samhällets behov av långsiktig planering och vad väljarna önskar vid en enskild tidpunkt. Detta är svårt att komma ifrån även om de beslut som fattats är dåliga eller rent av skadliga. Personligen skulle jag gärna vilja förbjuda all vinstdriven vård, och vinstdriven skola, men det går knappast att ändra lagen varje gång riksdagen får en ny majoritet. De som vill ha vinster i välfärden skulle med rätt kunna klaga på att deras vilja inte ens kan respekteras när de är i majoritet, då det vore omöjligt att hitta någon som är beredd att satsa på så kortsiktiga projekt. Teoretiskt skulle man kanske kunna kringgå detta genom att låta riksdagen sitta tjugo eller trettio år mellan valen…

Inga kommentarer: