söndag, september 09, 2018

Val igen?

Idag är det åttonde gången jag inte röstar i ett svenskt val. De borgerliga partierna, dit man kan räkna socialdemokraterna, kommer att fortsätta att driva samma ekonomiska politik när det gäller vinstdriven skola och vård som tidigare. Tonläget är högt för att dölja att man i det stora hela är överens om det mesta. I den mån SD står för någon ny ekonomisk politik så är det bara främlingsfientlig irrationalitet. Annat var det på sjuttiotalet, och i början av åttiotalet, då även de borgerliga partierna i det stora hela stödde en socialdemokratisk politik.

Vi går mot allt större ojämlikhet vilket förr eller senare torde leda till att pendeln svänger ännu en gång.
”De, som strävar efter jämlikhet, gör uppror om de anser att de har mindre trots att de är jämlika med dem som har mer”
, konstaterade redan Aristoteles. Men han visste att det fanns en annan tendens:
”Andra som strävar efter överlägsenhet och privilegier, gör uppror om de anser att de trots sin överlägsenhet inte har mer än de andra utan lika mycket eller mindre.”
Klasskrig kan även föras uppifrån, och överklassen har gått från seger till seger rätt länge nu.