torsdag, oktober 28, 2010

Världen nionde mest talade språkAntalet franskspråkiga i världen har ökat från runt 200 till 220 miljoner människor, enligt den senaste rapporten från Organisation international de la francophonie (OIF). Det statistiska underlaget för denna rapport sägs vara betydligt bättre än tidigare. Bortsett från de franskspråkig i organisationens sjuttio medlemsländer (14 har observatörsstatus) har man också räknat räknat in de fransktalande i Algeriet (11 miljoner), USA (2,1 miljoner) och Israel (300 000). Ja, i år har man till och med räknat in den franskspråkiga minoriteten i italienska Val d´Aoste (90 000).

220 miljoner är dock en underdrift menar OIF eftersom enbart de som kan läsa och skriva på franska är medräknade. År 2050 beräknar OIF att över 700 miljoner människor kommer att behärska franska. Den stora ökning – som nästan enbart kommer att ske i Afrika – beror på bättre skolundervisning och ökade födelsetal.

3 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Egypten???

Pierre Gilly sa...

Det borjade med Napoleon. Tank Boutrous Boutrous Ghali. Hans syskon kan sakert ocksa franska.

Anonym sa...

Det finns två tyska sånger där man försöker förstå franska
Wise Guys
http://www.youtube.com/watch?v=Fvh_-OudMkI

Bodo Wartke & Melanie Haupt
http://www.youtube.com/watch?v=UxoKb1Qa7EM