måndag, september 05, 2011

Om nazism i den svenska överklassenI mitten av nittiotalet avslöjande TV-programmet Kalla fakta att de moderata politikerna Margaretha af Ugglas, Birger Hagård och Gösta Bohman hållit föredrag för den högerextrema organisationen Ungsvenska klubben. Den moderata partisekreteraren Gunnar Hökmark förklarade efter TV-programmet att de inte vetat vad Ungsvenska klubben stod för.

Här kunde historien sluta. Tre moderata politiker har låtit sig luras av extremister som söker att legitimera sin verksamhet genom att bjuda in framstående politiker. Men vad ska man tro om Margaretha af Ugglas okunskap när man får veta att en släkting till henne, Claes af Ugglas, varit ordförande i Ungsvenska klubben och att han dessutom varit aktiv i den nazistiska organisationen Sveriges Nationella Förbund (SNF)?

Genom att lusläsa den svenska nazismens tidningar och arkiv som nu blivit offentliga har Karl N Alvar kartlagt delar av den svenska överklassnazismens sociala nätverk. 1996 utkom första delen, Svensk överklassnazism, som täcker åren 1930-1945.

I Överlass, nazism och högerextremism, fortsätter Karl N Alvar Nilsson sin historieskrivning fram till 1995. Den svenska nazismen försvann inte efter andra världskriget, hävdar Nilsson. Även om dess splittrade organisationer förlorade medlemmar lever idéerna kvar. Nazismen, som annars attrahera marginaliserade människor, har i Sverige haft stöd hos överlassen som ser sig som den naturliga bäraren av intelligens och kultur, skriver Nilsson.

Av dem som öppet framträdde med sin nazism fanns läroverks- och universitetslärare men också militärer, präster, jurister, företagare och större jordbrukare. Nilsson tar också upp borgliga politiker, företagsledare och militärer som ända fram till nutid haft kontakt eller varit aktiva i högerextrema organisationer och tidningar.

Kan det verkligen vara så att Margareta af Ugglas inte kände till att hennes man, den moderata riksdagsledamoten Bertil af Ugglas farbror, varit redaktör för den nazistiska tidningen Fria Ord? Clas af Ugglas kan inte ha varit helt okänd bland moderaterna eftersom han var en inbjuden talare när ungdomsdistriktet firade 75 år, hävdar Nilsson.

En annan märklig omständighet som Nilsson uppmärksammar är att föredrag som hållits av näringslivets elit i Stockholms Rotarylubb (där kungen ibland medverkar) trycks i Svenska Ord. Kan detta verkligen ha pågått under en längre tid om det inte varit med upphovsmännens tillåtelse? frågar sig Nilsson. Claes af Ugglas som själv var medlem i Stockholms Rotaryklubb publicerade texter av bland andra Curt Nicolin, Stig Ramel, Hans Zetterberg och Peter Wallenberg. Nilsson hävdar att många artiklar passar väl in i Svenska Ord och nämner bland andra professorn i sociobiologi, Marianne Rasmusons artikel Jämställdhetens begränsningar. Det är också en artikel man kan förvänta sig att Claes af Ugglas fått tillåtelse att publicera skriver Nilsson, eftersom Marianne Rasmuson är dotter till en av Fria Ords tidigare chefredaktörer, Rutger Essén.

Hur kommer det sig, undrar Nilsson, att högern och näringslivet inte dragit en klar gräns till extremism och nazism? En förklaring är att det finns personliga band, som i Margaretha af Ugglas fall.

Men Nilsson har också en annan förklaring. Han hävdar att nazism, högern och näringslivet bitvis har gemensamma värderingar. Ett honörsord för såväl moderater som nazister är antikommunism och antisocialism. Ett annat är värnandet om ett starkt försvar. Det är rimliga antaganden. Men när Nilsson försöker utöka värdegemenskapen så att den även inbegriper synen på individens frihet haltar logiken. Hans resonemang landar i den orimliga slutsatsen att nazismen är emot demokrati därför att den inkräktar på den enskilda människans frihet. Gränsen mellan nazism, högerextremism och till och med nyliberalism suddas ut och orden förlorar det mesta av son betydelse.

Oavsett svaga resonemang kring nazismens natur innehåller boken en imponerande kartläggning av antidemokrater ur den svenska överklassen som borde stämma till eftertanke.Överklass, nazism och högerextremism
Karl N Alvar Nilsson
Carlssons förlag

De bägge böckerna finns nu i en samlingsvolym Svensk överlass och högerextremism under 1900 talet (Federativs)

Recensionen publicerades i Norrköpings Tidningar (1998)
Bilden på böckerna kommer från Lasses blog,

Margaretha af Ugglas har bland annat varit ledarskribent på SvD

SvD DN DN2 SvD3

Inga kommentarer: