måndag, juni 23, 2014

GP kräver skattesänkning för korkade med hög lön

Det lönar sig dåligt att vara högutbildad i Sverige jämfört med vissa andra länder skriver GP idag. Högutbildade får inte så mycket mer i lön än lågutbildade under en livstid. (Fast vad som är en rimlig skillnad försöker man sig inte på att förklara.) Det kan man i alla fall slå fast så länge man bara tittar på utgiftssidan: det faktum att de flesta skattebetalarna också får tillbaka det mesta de betalar i form av offentlig service och bidrag, pension, osv, det tänker man inte på. Man räknar bara med utgiftssidan, och då, ja, då ser det dystert ut. I USA kan en universitetsexamen kosta hundratusentals dollar, och sjukförsäkringar är dyra. I de flesta länder där skatten är låg är kvalitén på den offentliga servicen också, naturligtvis, låg.

Då lönerna för akademiker är låga i Sverige skulle man kunna tro att högre löner vore lösningen men GP föreslår i stället avskaffad värnskatt. Lösningen är extra fyndig då de mest lågavlönade är kvinnliga akademiker som jobbar inom den offentliga sektorn som är skattefinansierad. GP menar vidare att värnskatten skulle vara omoralisk då ”smarta höginkomsttagare fixar bort pålagan genom skatteplanering”. GP försvarar korkade högavlönade kvinnors rätt.

Det är ofta bra att anlägga moraliska aspekter på ekonomin men vad hände med marknaden? Vad hände med att folk ska ta ansvar för sina val? Folk skaffar akademiska examen trots låga löner och höga skatter. Menar GP att de gör fel? Har marknaden fel?

Om man verkligen vill pressa upp lönerna för akademiker så finns det så många sätt. Staten kan minska antalet utbildningsplatser. Färre sjuksköterskor och ingenjörer lär leda till högre löner. Det skulle rätta till vad som GP anser vara omoraliskt, men vore naturligtvis en ekonomisk och social katastrof. Staten skulle också kunna korta utbildningar. Gör man sjuksköterskeutbildningen ettårig ser plötsligt den samlade livsinkomsten betydligt bättre ut. Men patienterna kan ha invändningar.

Ett annat alternativ är att höja skatterna på ett sådant sätt att det främst drabbar lågavlönade och lågutbildade och använda resurserna till att höja löner för lågavlönade akademiker i den offentliga sektorn. Lättast vore kanske att införa olika skattetabeller beroende på utbildning, men det är både krångligt och moraliskt tvivelaktigt.

Inga kommentarer: